Recollida de medicaments

Una usuària del Casal, viatjarà a l’octubre a Perú com a voluntària de la ONG A.I.S,E per poder brindar atenció mèdica a totes aquelles persones amb pocs recursos econòmics. Per assolir aquest objectiu sol·liciten l’aportació solidària de medicaments de tots els veïns i veïnes.

Des de Can Portabella ens unim a aquest acte i ens farem càrrec de la recollida. Hi ha una capsa on anem depositant tot allò que aporteu.

Tot seguit el llistat amb el material i els medicaments que recollirem:

 

MEDICACIÓ                                                                     MATERIAL

Antiiinflamatoris (adults i infants)                                  Mascaretes

Antibiòtics (adults i infants)                                             Guants

Antihipertensius                                                               Glucòmetres, tires reactives

Antidiabètics orals                                                           Agulles de glicèmia

Pomades                                                                            Depresors

Antifúngids orals                                                            Termòmetres

Broncodilatadors                                                             Agulles i xeringues

Xarops infantils                                                               Suero fisiològic

Protectors gàstrics                                                           Esparadrap

Laxants i antidiarreics                                                    Vendes

Relaxants musculars                                                      Gases

Coliris                                                                              Clorhexidina (sabó)

Locions antipolls                                                             Apòsits per les ferides

Protectors solars                                                             Povidona iodada

Preservatius                                                                      Alcohol

Suero oral

 

 

Aquesta notícia pertany a les següents categories:
Aquesta notícia té les següents etiquetes: