Estimulació musical (menys d’1 any) TORN TARDA

Horari
Dimarts
de 16:30 a 17:20 h

Data d'inici
2/10/2018

Data final
4/12/2018

Preu
35€

Tallerista
Àngels Casas - Món de Música

Descripció

Afavorir el vincle entre el nadó i l’adult és possible a través de l’estimulació musical. La cançó, el moviment, l’escolta i els instruments són un vehicle que aporta grans beneficis sensorials, psicomotrius i afectius, ja que contribueixen a enfortir el desenvolupament cognitiu i emocional de l’infant .

Aquest taller pertany a les següents categories:
Infantils