Jocs de taula sense edat

Horari: Divendres de 17:30 a 19:30 h

Els jocs de taula són un element cultural de primer ordre. Des de sempre i arreu.

En el joc hi ha relació social, hi ha comunicació, hi ha repte intel·lectual, hi ha voluntat de superació, hi ha entrenament i experimentació, hi ha competició, hi ha habilitat manual, hi ha interpretació, hi ha una porta oberta a la imaginació i a la il·lusió, hi ha coneixement, hi ha seducció i engany, hi ha negociació, hi ha treball en equip, hi ha creativitat, hi ha, sobretot, diversió.

Sobretot, jugar és voler crear un espai i un temps on el que ocorre fora no compta. Un espai
i un temps en què tot val: l’especulació immobiliària, convertir-se en princesa, fer de granger,
dirigir les operacions de la batalla de l’Ebre.

Vine al Casal els Divendres de Jocs de Taula, sol, en grup, o en família, juga, imagina, socialitza,i sobre tot, passa-t’ho teta!

Aquest projecte comunitari pertany a les següents categories:
Projectes Fem Comunitat Projectes