La Veïnal

Horari:

La Veïnal: televisió creada entre tots

La Veïnal és una proposta de televisió comunitària per a la ciutat de BCN davant la necessitat col·lectiva d’articulació d’una veu pròpia dels veïns i veïnes, un mitjà de comunicació des dels barris i pels barris, propi i accessible, que faciliti difondre el seu propi relat de la ciutat i determinar els debats necessaris, amb una perspectiva comunitària, crítica i lliure d’interessos econòmics, corporatius i partidistes, fent visible la multiplicitat de realitats i veus dels barris de la ciutat que ara són excloses de les narratives dels mitjans.

Aquest projecte comunitari pertany a les següents categories:
Projectes de Territori