Taller

Estimulació musical

Horari
Dimarts
10:30/11:30/16:30/17:30/18:30

Data d'inici
18/4/2023

Data final
20/6/2023

Preu
50€

Tallerista
Àngels Casas - Món de Música

Descripció

Afavorir el vincle entre el nadó i l’adult és possible a través de l’estimulació musical. La cançó, el moviment, l’escolta i els instruments són un vehicle que aporta grans beneficis sensorials, psicomotrius i afectius, ja que contribueixen a enfortir el desenvolupament cognitiu i emocional de l’infant.

Aquest taller està dirigit a infants que estan en edat d’anar a l’escola bressol. Ofertem cinc grups:

  • Grup I (no caminants matí): 10.30 a 11.20 h
  • Grup II (caminants tarda): 11.30 a 12.20 h
  • Grup III (no caminants tarda): 16.30 a 17.20 h
  • Grup IV (caminants tarda): 17.30 a 18.20 h
  • Grup V (caminants tarda): 18.30 a 19.20 h

 

Estimulació musical

Estimulació musical

Aquest taller pertany a les següents categories:
Familiars