Associació veïnal

L’Associació Veïnal Sant Andreu Sud és l’entitat que gestiona el Casal de Barri de Can Portabella. Està estretament arrelada des del seu naixement al seu entorn i va tenir un paper protagonista en la reivindicació de la seva rehabilitació com a equipament on la gent del barri pugui gaudir obertament.

L’Associació va engegar el seu camí d’una forma natural l’any 1985 quan un grup de veïns davant dels problemes i les mancances de la zona van decidir unir-se per reivindicar millores en la qualitat de vida del Barri. Aquest grup de persones es va autoanomenar “Comissió 11 de setembre”.

Van ser dos anys molt engrescadors i a on es va treballar moltíssim per plasmar sobre el paper els greus problemes que patia la zona en aquells moments. El més important era un gran forat que hi havia a la Rbla. Onze de Setembre i que suposava una divisió en la zona, però també es va recollir la falta de clavegueram i neteja, el problemes derivats de la zona industrial de Can Portabella (com les filtracions) i la manca d’escoles, centres esportius i altres serveis.

Per tot això, era qüestió de temps que aquesta Comissió es decidís a fer el següent pas i l’Associació es va crear oficialment l’any 1987. Una de les primeres reivindicacions va ser la sol·licitud d’una seu al Districte, calia una seu per l’Associació que fos un lloc obert a tots els veïns. Poc temps després es va rebre una resposta positiva per part del Districte i el Regidor d’Urbanisme de l’època, l’Antoni Luchetti, va cedir un local del Patronat de l’Habitatge situat al C.Virgili 18 perquè l’Associació pogués dur a terme la seva activitat.

Passat un temps, l’Ajuntament va realitzar un Pla Urbanístic on estava previst enderrocar la casa de Can Portabella i edificar en el seu lloc. L’Associació es va mobilitzar per salvar l’edifici i va manifestar la voluntat, ja des d’aquell moment, de recuperar la casa per convertir-la en la seva seu i en que fos un lloc obert per a tothom. A la fi, es va aconseguir salvar Can Portabella per la ciutadania i es va convertir en la “llar” de l’Associació fins el dia d’avui.