Cursos i Tallers

Cerca tallers per categoria

CATEGORIES:

o Tallers: activitats trimestrals o de curta durada que cal fer inscripcions noves abans del nou inici d’activitat. No hi ha llista d’espera.

o Tallers de continuïtat: Són activitats que tot i que s’han de fer inscripcions cada trimestre les persones que ja estan apuntades tenen preferència vers la resta. És a dir, fan una renovació.

o Cursos: són activitats que van d’octubre fins al juny i les persones que s’apunten tenen el compromís d’acabar el curs. És a dir són grups tancats i qui s’apunta al setembre continua fins al juny. Es fan renovacions automàtiques i no es permet incorporacions noves durant el curs.

El Casal es reserva el dret a suspendre l’activitat en cas que no s’hagin inscrit un mínim de participants.

Degut a les regulacions de seguretat i contenció del COVID-19, les activitats es realitzaran de manera telemàtica fins que el PROCICAT permeti fer-les de manera presencial.

Força i salut!

Facebook i Instagram

Recursos i humanitats

Salut i benestar

Ball