Cursos i Tallers

CATEGORIES:

o Tallers: activitats trimestrals o de curta durada que cal fer inscripcions noves abans del nou inici d’activitat. No hi ha llista d’espera.

o Tallers de continuïtat: Són activitats que tot i que s’han de fer inscripcions cada trimestre les persones que ja estan apuntades tenen preferència vers la resta. És a dir, fan una renovació.

o Cursos: són activitats que van d’octubre fins al juny i les persones que s’apunten tenen el compromís d’acabar el curs. És a dir són grups tancats i qui s’apunta al setembre continua fins al juny. Es fan renovacions automàtiques i no es permet incorporacions noves durant el curs.

Aquest hivern, les persones que es van apuntar a un taller de tardor tindran preferència a l’hora d’aconseguir la plaça i es tractaran com si fos un taller de continuïtat. Així es vol agrair la seva confiança en Can Portabella en un moment d’incertesa tan extraordinari.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:

Els tallers i cursos estan pensats per a realitzar-se de forma presencial. En cas d’haver-se fer de manera telemàtica perquè la situació pandèmica així ho requereixi,  no es retornaran els diners.

Fins al 27 de desembre serà el període de preinscripció. Tothom qui vulgui fer una activitat ens ho haurà de comunicar via telefònica(935970194) o via email (informacio@canportabella.cat) i se l’assignarà un número en funció de l’ordre d’arribada de la sol·licitud.

El 28 de desembre es passarà a fer l’assignació de les places i començarà el període d’inscripció. En cas d’haver menys preinscripcions que places l’assignació serà directa i tothom obtindrà la plaça, en cas contrari es farà un sorteig mitjançant una pàgina web (que es gravarà en vídeo). La notificació de si s’ha aconseguit la plaça es farà per correu electrònic. Aquest període d’inscripció estarà obert fins que s’exhaureixin les places (tot i que el Casal es reserva el dret a suspendre l’activitat en cas que no s’hagin inscrit un mínim de participants).

Degut a les regulacions de seguretat i contenció del COVID-19, hi haurà certes mesures que tothom haurà de seguir. Aquests poden estar subjectes a canvis  a mesura que evolucioni la situació:

– S’ha d’utilitzar la mascareta a totes les instal·lacions del centre.

– Fer ús del gel hidroalcohòlic a l’entrar i sortir del centre.

– S’ha de seguir les indicacions distribuïdes per tot el centre.

– S’ha de respectar la distància de seguretat i els aforaments de les sales.

Força i salut!

Facebook i Instagram

Recursos i humanitats

Salut i benestar

Ball

Infantils