Cursos i Tallers

TALLERS ABRIL-JUNY 2023

Aquesta primavera, activitats noves i moltes ganes de seguir construïnt Can Portabella

Us esperem al Casal de Can Portabella aquesta primavera perquè entre totes continuem fent Comunitat.

PRE-INSCRIPCIONS

Les pre-inscripcions es faran de forma telemàtica a través del formulari que trobareu a continuació.

Un cop enviat el formulari s’haurà d’acudir presencialment al casal entre el 20 i el 24 de març a les 19h per tal de formalitzar la preinscripció fent una Bestreta de 15 €, en efectiu.

Aquests diners només es retornaran en cas que no s’obtingui plaça o en cas que el taller sigui cancel·lat.

Les dades necessàries per fer la pre-inscripció son: Nom i cognoms, adreça, nº de telèfon, correu i NIF

SORTEIG

El divendres 24 de març a les 20h es farà un sorteig en directe per aquells tallers els quals el nombre de preinscripcions superi el seu aforament màxim. Farem arribar les instruccions a aquelles persones que les requereixin.

Es comunicarà als usuaris tant si finalment obtenen una plaça al taller com si no. Per a les preinscripcions que no aconsegueixin plaça se’ls retornarà l’abonament de 15 € de la bestreta, presentant el document comprovant de bestreta.

INSCRIPCIONS

Una vegada assignada la plaça, la formalització de les inscripcions i el seu pagament es podrà efectuar entre el 27 i el 31 de març. Es podrà fer en efectiu o targeta. Per a que es descompti l’abonament de 15€ de bestreta caldrà aportar el document original del seu pagament.

Si no s’efectua la inscripció durant el període indicat, no es retornarà l’abonament de la bestreta

El Casal es reserva el dret a suspendre l’activitat en cas que no s’hagin inscrit un mínim de participants. En aquest cas, es retornarien els diners.

Una vegada formalitzada la matrícula no és possible canviar-la a un altre taller diferent.

Familiars

Recursos i humanitats

Art i Expressió

Salut i benestar

Ball

Infantils