Ideari

Els Casals de Barri tenen una llarga història, alguns van néixer amb la primera democràcia municipal als anys vuitanta i d’altres són nous, com és el cas del Casal de Barri de Can Portabella, que va obrir les seves portes l’1 de febrer del 2016.
Can Portabella és un equipament municipal de gestió cívica, que vol fomentar la participació de la ciutadania i el treball en xarxa entre individus i associacions que coexisteixen en el territori. Per aquesta raó, a banda d’oferir una programació d’activitats dirigides, és dóna especial rellevància als projectes comunitaris que es desenvolupen al centre amb la intenció d’afavorir l’apoderament de les persones que hi participen.

Principals objectius:

  • Afavorir un casal de barri participatiu que tingui com a filosofia de treball recollir les demandes i necessitats dels veïns i les veïnes del territori.
  • Programar activitats socioeducatives i socioculturals que donin cobertura a les demandes rebudes.
  • Treballar en xarxa amb altres entitats, equipaments i comerços del barri i del Districte.
  • Oferir espais i activitats de trobada, d’interrelació, creació i participació dels veïns i les veïnes del barri, on puguin parlar dels seus interessos i participar en diverses propostes d’oci, formatives i socioculturals vinculades a la societat de l’entorn, afavorint la interacció del veïnat, la convivència i la cohesió social.
  • Promoure la participació i l’associacionisme (a veïns i veïnes, entitats, associacions, grups, grups no formals, xarxes…) a partir de valors com ara la solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració.
  • Promoure activitats i espais de treball intergeneracional, de diàleg intercultural i d’integració assumint la diversitat social i cultural dels barris.
  • Fomentar el voluntariat com a part activa en la gestió i execució del projecte del casal de barri.